Изкупуване на  злато, сребро и диаманти
 

2009 - 2011 © www.zkdoverie.com Всички права запазени.
Никаква част от това издание не може да бъде препечатвана без изричното съгласие на издателя.


 
XAU    ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО

AN1        Австралийски Лунар 1 кг

ANF        Австралийски Лунар 2 унции

ANG        Австралийски Лунар 10 унции
       
A12        Австралийски Лунар 2012 1 унция
       
A11        Австралийски Лунар 2011 1 унция
       
A10        Австралийски Лунар 2010 1 унция
       
A09        Австралийски Лунар 2009 1 унция
       
A08        Австралийски Лунар 2008 1 унция
       
ANB        Австралийски Лунар 1/2 унция
       
ANC        Австралийски Лунар 1/4 унция
       
AND        Австралийски Лунар 1/10 унция
       
ANE        Австралийски Лунар 1/20 унция
       
AN1        Австралийско Кенгуру 1 кг
       
ANG        Австралийско Кенгуру 10 унции
       
ANF        Австралийско Кенгуру 2 унции
       
ANA        Австралийско Кенгуру 1 унция
       
ANB        Австралийско Кенгуру 1/2 унция
       
ANC        Австралийско Кенгуру 1/4 унция
       
AND        Австралийско Кенгуру 1/10 унция
       
ANE        Австралийско Кенгуру 1/20 унция
       
CNA        Китайска Панда 1 унция
       
CNB        Китайска Панда 1/2 унция
       
CNC        Китайска Панда 1/4 унция
       
CND        Китайска Панда 1/10 унция
       
CNE        Китайска Панда 1/20 унция
       
EBU        Американски Бизон 1 унция
       
EGA        Американски Орел 1 унция
       
GVA        Ванкувър 1 унция
       
GMA        Канадски кленов лист 1 унция
       
KRA        Кругерранд 1 oz
       
KRB        Кругерранд 1/2 oz
       
KRC        Кругерранд 1/4 oz
       
KRD        Кругерранд 1/10 oz
       
PHA        Виенска филхармония 1 oz
       
ADU        Австрийски дукат 3.442 гр
       
BLE        Белгия Леополд II 5.806 гр
       
NLG        Холандски Гулдер 6.056 гр
       
ILI        Италия Умберто I 5.806 гр
       
ILI        Италия Виктор Емануел II 5.806 гр
       
MXP        Мексико 50 песо 37.5 гр
       
FCE        Франция Серес 5.806 гр
       
FGE        Френски франк Genius 5.806 гр
       
FMR        Френски франк Мариана 5.806 гр
       
Q10        Френски франк Мариана 2.902 гр
       
N20        Франция Наполеон III 5.806 гр
       
N10        Франция Наполеон III 2.902 гр
       
GMW        Германия Вилхелм II 7.166 гр
       
ESV        Британски монети 7.315 гр
       
ES1        Британски суверен Елизабет 7.315 гр
       
SVR        Швейцария Вренели 5.806 гр
       
DK2        Дания Кристиян X 8.062 гр
       
DK1        Дания Кристиян X 4.031 гр
       
R10        Русия Николай II 7.742 гр
       
R05        Русия Николай II 3.869 гр
       
TUN        Тунис 5.806 гр
       
HFO        Унгария Франц Йозеф I 5.806 гр
       
EGO        Американски двоен орел 0.9675 oz
       
PLH        Златно кюлче 1 кг
       
PLG        Златно кюлче 250 г
       
PLF        Златно кюлче 100 г
       
PLE        Златно кюлче 50 г
       
PLD        Златно кюлче 20 г
       
PLC        Златно кюлче 10 г
       
PLB        Златно кюлче 5 г
       
PLA        Златно кюлче 2.5 г
       
PL1        Златно кюлче 1 г
       
 *Забележка: Монетите  маркирани в червено са били в обръщение, но се приемат за ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО. Всички останали трябва да са в капсула и да не са били в обръщение. 
  Всички златни монети които не са в горепосочения списък се приемат  призчислени в проба 999.9/24К  на цената за ДРУГО ИНВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО!